Zonder woorden warme aandacht geven!

Massage is als een goed gesprek zonder woorden. Massage kan zelfs meer zeggen dan een ‘normale conversatie’. Respectvolle aanraking, koesterende strijkingen, liefdevolle aandacht. Goed voor lichaam en ziel! Het is een prettige (nonverbale) manier om ontspanning en aandacht te geven. Ook aan mensen met een tijdelijke of permanente beperking.

Na het volgen van deze training kun je specifieke doelgroepen blij maken met deze koesterende hand- of voetmassage: o.a. ouderen met dementie, mensen met verstandelijke beperking, autisme, chronisch zieken en mensen die zich in de laatste levensfase bevinden. Een mooie tool voor ontspanning, aandacht, rust en communicatie!

Hand- of voetmassage wordt over het algemeen als het meest laagdrempelig gezien van alle massages. Het is samen met voetmassage de meest toegepaste massage in de zorg. Zeker zijn er ook contra-indicaties waarbij het niet raadzaam is om een handmassage te geven. Deze zullen dan ook besproken worden tijdens één van de trainingen.

Hand- of voetmassage in de zorg

In de zorg zijn we vooral gericht op functionaliteit als het op aanraken aankomt. We wassen, smeren zalfjes, verbinden wonden en verzorgen. Desondanks masseert iedereen wel eens zonder het zich waarschijnlijk te realiseren. Bij hoofdpijn wrijf je over je voorhoofd op je slapen, je wrijft over een hand bij pijn, etc. En waarom doe je dat? Omdat het voor jouw gevoel verlichting geeft, misschien de pijn wel afneemt of minder wordt. Als je gespannen bent of last hebt van je rug, wrijf je ook vaak over je onderrug.

Steeds vaker wordt hierdoor ook de meerwaarde van massage in de zorgsector erkend. Hierbij kun je denken aan palliatieve en terminale zorg, aan mensen met een verstandelijke beperking, aan kinderen en dementerenden. Massage helpt namelijk om te ontspannen en tot rust te komen. Daarnaast kan massage de ontvanger namelijk laten voelen dat haar/zijn lichaam ook nog steeds een bron van aangename ervaringen kan zijn, ondanks dat de wereld niet meer zo is als dat ze ooit was. Zo heeft het een positief effect op het algeheel gevoel van welbevinden.

Wanneer een dementerende in een fase is van desoriëntatie, zich onveilig voelt of wantrouwig is, kan het soms langer duren voordat deze de aanraking toelaat van de handmassage. Een kleine handreiking of een klopje op de schouder is dan een goed begin. Realiseer je wel dat sommige zorgvragers moeite kunnen blijven houden met het aanraken. Maak dit ook bespreekbaar met anderen, met je team, en noteer dit in het zorgdossier. In een later stadium zou dit natuurlijk wel kunnen veranderen.

Geborgenheid & acceptatie

Tijdens de massage staat de hele persoon centraal. Als je kunt helpen om de dementerende zorgvrager een diepe ontspanning en een gevoel van veiligheid te laten ervaren, vooral in de eerste fase van de dementie, komt er vaak meer ruimte voor emoties en gevoelens. Angst, verdriet of woede kan naar boven komen. Een gespecialiseerde masseur, maar ook de amateur masseur en de liefdevolle verzorger of partner, zal daar de ruimte voor kunnen bieden, luisteren en troosten. Zo brengt massage ook op het emotionele vlak verlichting, waardoor vaak een nog diepere ontspanning ontstaat. Ook later, bij een verdere fase van dementie, kan aanraking een diep gevoel van basisveiligheid bieden en geborgenheid.

Tijdens het geven van de massage kun je werken met een geurige olie voor nog meer effect. En, als dit bekend is, dan het liefst een olie die de zorgvrager prettig vind. Het fijne van het werken met een geurige olie hierbij is dat je diep in kunt werken op gevoel van geborgenheid. Het gebruik van een geur kun je overigens ook heel goed gebruiken bij een opname in een instelling. Als de zorgvrager in een ruimte komt waarbij er een voor hem/haar bekende geur is, zal deze zich sneller vertrouwd gaan voelen.

In de zorg voor de specifieke doelgroepen kan gekozen worden voor een handmassage of een voetmassage. Mogelijke toepassingen: stress, angsten, somberheid, nervositeit, eenzaamheid, reumatische pijnen, stijfheid, (dreigende) contracturen.

Zijn er ook momenten wanneer je geen hand- of voetmassage geeft? Zeker zijn er ook contra-indicaties waarbij het niet raadzaam is om een massage te geven. Deze zullen besproken worden tijdens één van de trainingsdagen.

Wil jij meer informatie over het volgen van een training als zorgprofessional?

In de 3 daagse massagetraining voor zorgprofessionals leer je hoe je via een massage meer comfort en welzijn kunt bieden in de zorgsector.


Kosten: €450,00 (BTW-vrij), inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Aan het einde van de training krijg je een certificaat.


3-daagse training: “Massage in de zorg”

 • Wat is nou eigenlijk complementaire zorg
 • Aanamnese en verslaglegging
 • Observatie voor, tijdens en na de massage
 • Wat betekent het “aanraken”
 • Toenadering bij verschillende fases
 • Integreren in de dagelijkse zorg
 • Basiskennis massage
 • Basisregels massage, indicaties en contra-indicaties
 • Het opbouwen van de massage
 • Hand en voet massage
 • Eigen houding en eigen handelen

Deze 3-daagse training bestaat uit theorie en praktijk. In de praktijk wordt er op elkaar geoefend, dit ook om te ervaren wat dit met je doet.

De trainingsdagen zijn 1 x per 4 weken.

De opgedane kennis van de theorie en de praktijk zal uitgevoerd worden op de werkvloer in de vorm van 2 casussen. Dus tussen dag 1 en 2 maak je een casus en tussen dag 2 en 3 maak je een casus. Per week zal dit ongeveer 4 “studie-uren”.

Op dag 3 krijg je ’s middags een soort van examen waarin voor de theorie multiple choice vragen gesteld worden en voor de praktijk een massage van een half uur. Na het afronden (en bij 100% aanwezigheid) van deze training, krijg je een certificaat mee naar huis.

En daarna kun jij zeggen dat je een massage professional bent in de zorg!

Lesinhoud

Massagetraining voor zorgprofessionals

--Warme aandacht zonder woorden--

Wat fijn dat je meer wil betekenen in de zorgsector en het massage avontuur durft aan te gaan.

Complementaire zorg is een zorgverlening die steeds meer bekendheid krijgt. Complementaire zorg houd niet in dat de reguliere zorg niet meer van toepassing is, maar deze 2 vormen van zorg gaan wel heel goed hand in hand samen.

Wat ga jij leren in deze 3-daagse training?

Op alle 3 de dagen zal in de ochtend het theoretische gedeelte plaatsvinden. En in de middag gaan we in de praktijk aan het werk.

Dag 1

 • Complementaire zorg; wat is dat?
 • Basisregels massage
 • Basis massage
 • Lunch
 • Theorie handmassage
 • Praktijk: handmassage
 • Afsluiting en uitleg werkopdracht

Dag 2

 • Anamnese en verslaglegging
 • Integreren massage in de dagelijkse zorg
 • Eigen handelen en houding
 • Lunch
 • Theorie voetmassage
 • Praktijk: voetmassage
 • Afsluiting en uitleg werkopdracht

Dag 3

 • Wat betekent aanraken
 • Observeren voor, tijdens en na de massage
 • Verschillende fases van toenadering
 • Lunch
 • Examen middag
 • Theorie; meerkeuze vragen
 • Praktijk examen
 • Uitreiken certificaat

Wat is belangrijk om mee te nemen:

 • Om aantekeningen te maken (pen, papier, markeerstiften als je dat fijn vind)
 • 1 persoons hoeslaken
 • Grote handdoek / of dekentje (waar je onder kunt liggen)
 • Gastendoekje
 • 2 handdoeken (gewoon formaat)

Lunch, koffie, thee en water zijn inbegrepen bij deze cursus.

Kosten: € 450,00 (vrij van BTW)